Logo Datavoorziening op de kaart

Energietransitie Gebouwde Omgeving

Datavoorziening VNG Realisatie

Gebouwen

De eigenschappen van een gebouw bepalen mede welke maatregelen er genomen kunnen of moeten worden. Ontdek hier de eigenschappen van de gebouwen.

Beschikbare kaartlagen:

Bouwjaar

Bouwjaar op categorie

Energie Label - voorlopig

Energie Label - definitief

Energie Klasse - 2021

Woonfunctie

Gemiddelde WOZ-waarde -2019

Pilot Eigendoms gegevens

Geen Labels
Topografische labels
Administratieve labels en grenzen
Object hoogte